Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie

INFO LITERACKIE

2009 - Nike dla Eugeniusza Tkaczyszyna - Dyckiego

Laureatem 13. edycji Nagrody Literackiej "Nike" został, Eugeniusz Tkaczyszyn - Dycki, autor tomu poezji "Piosenka o zależnościach i uzależnieniach".

Zob.NAGRODY LITERACKIE NIKE


 


KSIĄŻKI ROKU 2009

 

KSIĄŻKI ROKU 2008


"Ksi?żka Roku" jest doroczn? nagrod? Polskiej Sekcji IBBY, ustanowion? w 1988 roku, a finansowan? przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze ?rodków Instytutu Ksi?żki. Jej celem jest promocja warto?ciowej i artystycznej polskiej ksi?żki dla dzieci. Nagrody i wyróżnienia otrzymuj? żyj?cy rodzimi pisarze, graficy i ilustratorzy najlepszych ksi?żek dla dzieci.

Ksi?żka Roku - literatura dla młodzieży
Małgorzata Gutowska-Adamczyk ''13. Poprzeczna'' Trzy gimnazjalistki z Anina - zbuntowana, ubrana na czarno Agata, wyzywaj?ca i wulgarna Klaudia oraz idealna prymuska Zosia różni? się od siebie tak bardzo, że ich przyjaĽń wydaje się niemożliwa… Zbiegiem okoliczno?ci dostaj? wspólne zadanie - w ramach eksperymentu maj? czytać pogr?żonej w ?pi?czce Magdzie.
Ksi?żka Roku - literatura dla dzieci
Romek Pawlak ''Miłek z Czarnego Lasu''
Do niewielkiego ?wiata małych zwierz?tek, dla których nieco zapuszczona czę?ć miejskiego parku jest ogromnym Czarnym Lasem, przybywa uciekaj?cy przed zł? przeszło?ci? Miłek. Przerażony, bezdomny i samotny, oswaja i daje się oswoić jego mieszkańcom. Stopniowo zyskuje przyjaciół i swoje miejsce w?ród nich.
Ksi?żka Roku - ksi?żka autorska
Aleksandra Machowiak i Daniel Mizieliński ''D.O.M.E.K.'' Autorzy stworzyli czytelny system graficzny, ułatwiaj?cy przyswojenie dużej wiedzy o współczesnej architekturze w przyjazny, radosny sposób. Ł?cz?c różne dziedziny wiedzy zachęcaj? do dalszych studiów oraz własnych prób twórczych.
Ksi?żka Roku - ksi?żka ilustrowana
Tomasz Broda (ilustracje) ''Przygody przyrody'' tekst Zbigniew Machej
Czerwony Kapturek jako prowokator, kogut - siłacz z byczym karkiem, nietypowy portret rodzinny - to propozycje Tomasza Brody dla widza - czytelnika - już nieco obeznanego z tradycyjn? wizj? ?wiata, dla starszego dziecka, które oczekuje odrobiny prowokacji intelektualnej.
Wyróżnienia literackie
Krystyna Siesicka ''Powiem Julce''
Akcja tej miniaturowej opowie?ci napisanej w formie monologu rozgrywa się podczas kilku jesienno-zimowych miesięcy po upadku Powstania Warszawskiego. Dwa tygodnie przed upadkiem Warszawy Teresa została wywieziona z miasta tylko w lekkich czerwonych sandałkach. To one s? w powie?ci symbolem ocalenia. Przed trudnym losem ochroni Teresę przeradzaj?ca się w po?więcenie przyjaĽń Zo?ki.
Małgorzata Strękowska - Zaremba ''Złodzieje snów''
Banalna (niestety) historia dzieci, które musz? wysłuchiwać kłótni rodziców, a potem zmierzyć się z odej?ciem ojca, została zamknięta w nader interesuj?cym kształcie literackim. Realizm przeplata się z ba?niow? fantastyk?, powtarzalno?ć pewnych elementów tekstu przywodzi na my?l styl biblijnych przypowie?ci, zdarzenia s? opisywane poprzez odbiór dĽwięków - czasem najgło?niej krzyczy milczenie Basi i Bartka.
Małgorzata Strękowska - Zaremba go?ciła w Cegłowie 14 maja 2009 na dwóch spotkaniach – czytaj w wydarzeniach.
 


NOBEL LITERCKI2010 - Literacki Nobel 2010 dla Mario Vargas Llosy. To 74-letni peruwiański pisarz, dziennikarz i publicysta. – Nobla dostał za kartograficzne podej?cie do struktur władzy i za żywe pokazanie oporu, buntu i porażki jednostki – tak Peter Englund uzasadniał wybór Szwedzkiej Akademii. Wszystkie ksi?żki Llosy zostały tłumaczone na język polski, a pisarz kilkakrotnie odwiedził nasz kraj. Ostatnia jego powie?ć wydana na naszym rynku, "Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki” znalazła się w pierwszej dziesi?tce bestsellerów roku 2007. Pisarz już od dłuższego czasu znajdował się na li?cie najczę?ciej typowanych do literackiego Nobla. Według nieoficjalnych informacji Llosa był nominowany m.in. w 1996 r., kiedy ostatecznie przegrał z Wisław? Szymborsk?. Llosa studiował w Peru i w Boliwii, doktoryzował się w Madrycie. Przez wiele lat mieszkał w Europie. W 1990 kandydował na fotel prezydenta Peru. Wybory przegrał w II turze.

2009 - Tegoroczna Nagroda Nobla z literatury trafiła do Francuza Jean-Marie Gustave Le Clézio. Jean-Marie Gustve Le Clezio, francuski prozaik, urodził się 13 kwietnia 1940 roku w Nicei. Jego rodzina pochodzi z byłej kolonii francuskiej - Mauritiusa. Gdy Jean-Marie miał dziewięć lat rodzina przeniosła się do Nigerii, gdzie ojciec pisarza pracował jako chirurg podczas II wojny ?wiatowej. Już pierwsza powie?ć, któr? opublikował w wieku 23 lat, przyniosła mu sławę. Na przestrzeni kilkunastu lat Le Clezio opublikował około 30 ksi?żek - od zbiorów opowiadań przez powie?ci, tomy esejów.


POLSKIE NOBLE LITERACKIEW całej historii literackiego Nobla cztery razy przyznano tę nagrodę Polakom. Poza Szymborsk? otrzymali j?: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont i Czesław Miłosz.
1996 - Wisława Szymborska (ur. 1923)
W 1996 roku literack? Nagrodę Nobla otrzymała Wisława Szymborska. Mieszka w Krakowie, gdzie po wojnie studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zadebiutowała jako poetka w 1945 r. Wydała m.in. "Dlatego żyjemy" (1952), "Pytania zadawane sobie" (1954), potem następne. W 2003 roku, po 9-letniej przerwie, ukazała się "Chwila", w 2005 roku - "Dwukropek".

1980 - Czesław Miłosz (1911-2004)
Urodził się na Litwie. Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie był współzałożycielem grupy poetyckiej "Żagary" i współredaktorem pisma o tej samej nazwie. W 1933 r. wydał pierwszy tom poezji "Poemat o czasie zastygłym". Pracował póĽniej w Polskim Radiu w Wilnie i w Warszawie, ogłaszał wiersze i artykuły w licznych pismach literackich. Po zajęciu Wilna przez Sowietów uciekł do Warszawy, gdzie w czasie okupacji uczestniczył w podziemnym ruchu literackim pod pseudonimem Jan Syruć. Okupacyjne wiersze Miłosza ukazały się po wojnie w tomie "Ocalenie". Od 1945 r. pracował w dyplomacji - najpierw w konsulacie polskim w Nowym Jorku, póĽniej w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie, wreszcie jako sekretarz ambasady w Paryżu. W 1947 roku w "Twórczo?ci" ukazał się jego "Traktat moralny". W 1951 r. odmówił powrotu do Polski; pozostaj?c we Francji, podj?ł współpracę z parysk? "Kultur?". W 1953 roku ukazał się "Zniewolony umysł" i "Zdobycie władzy", a cztery lata póĽniej "Traktat poetycki". Zaproszony na wykłady na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w 1961 r. osiadł w USA na stałe jako profesor języków i literatur słowiańskich. Publikował głównie w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych, w PRL przez wiele lat jego twórczo?ć była na indeksie. W ostatnich latach przed ?mierci? Miłosza w 2004 roku ukazały się tomiki "To", "Orfeusz i Eurydyka" i "Druga przestrzeń".

1924 - Władysław Reymont (1867-1925)
Władysław Reymont próbował w życiu różnych zawodów - był krawcem, występował w wędrownych teatrach, pracował na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Debiutował w 1892 r. jako korespondent terenowy warszawskiego "Głosu" i nowelista w krakowskiej "My?li". Jego opowiadania i nowele cieszyły się duż? popularno?ci?, jednak pierwsz? powie?ci?, z której sam autor był zadowolony, była "Ziemia obiecana". W latach 1899-1908 tworzył Reymont swoje najgło?niejsze dzieło - "Chłopów", epopeję życia polskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Wła?nie za tę powie?ć w 1924 r. wyróżniono Reymonta literack? Nagrod? Nobla.

1905 - Henryk Sienkiewicz (1846-1916)
Jako pierwszy z Polaków literackiego Nobla otrzymał w 1905 roku Henryk Sienkiewicz. Studiował prawo, a potem filologię i historię, pasjonowało go jednak dziennikarstwo. Wiele podróżował, a jego reportaże z Ameryki Północnej cieszyły się wielk? popularno?ci?. Jego pierwsze próby literackie to nowele i humoreski o tematyce obyczajowej i społecznej. Najlepiej czuł się jednak tworz?c powie?ci historyczne. Sławę literack? przyniosła mu "Trylogia", pisana "ku pokrzepieniu serc". Znacz?c? pozycj? w jego twórczo?ci stała się powie?ć "Krzyżacy", przypominaj?ca w okresie pruskiej germanizacji polskie zwycięstwo pod Grunwaldem. Sławę międzynarodow? przyniosła Sienkiewiczowi napisana w 1896 r. powie?ć "Quo Vadis" - obraz z czasów Nerona i rodz?cego się chrze?cijaństwa. Wła?nie dzięki tej powie?ci tłumaczonej na wiele języków Sienkiewicz zyskał rangę pisarza europejskiego.


Zob. LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA

Wyszukiwarka w katalogu online


 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

VIDEO