Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie

Regulamin korzystania z gier planszowych

 

Regulamin korzystania z gier planszowych

 

§1. ZASADY OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, dostępnych w Gminnej Bibliotece Publicznej – Kulturotece w Cegłowie, zwanej dalej „Biblioteką”.

 

§2. WARUNKI KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania z gier (w tym plenerowych) mają osoby zapisane do Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

3. Gry udostępniane są do korzystania w budynku biblioteki i na terenie należącym do biblioteki.

4. Z gier można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.

5. Samodzielnie Gry mogą być udostępnione osobom, które ukończyły 13 lat.

6. Gry udostępniane są po okazaniu pracownikowi Biblioteki „karty czytelnika".

7. Udostępnione gry, po zakończeniu gry, czytelnik zwraca pracownikowi Biblioteki.

8. Udostępnianie Gier jest usługą nieodpłatną.

9. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry, a czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za właściwe ich użytkowanie i szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, a także za ich zagubienie, bądź zdekompletowanie.

10. Na każdą Grę wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem
poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę pozbawioną wad,
tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.

11. Zauważone podczas wypożyczania uszkodzenia gier należy zgłosić pracownikowi Biblioteki. Niezgłoszenie usterek obciąża nimi czytelnika.

12. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany
sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

13. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest,
po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z bibliotekarzem,
c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry.
Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

14. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

5. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wyszukiwarka w katalogu online


 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

VIDEO