Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie

Regulamin usługi "Książka na telefon"

 

REGULAMIN USŁUGI

„KSIĄŻKA NA TELEFON”

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – KULTUROTEKI W CEGŁOWIE

 

§1

Prawo korzystania ze zbiorów

 

 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, nie mające możliwości dotarcia do Biblioteki z uwagi na stopień niepełnosprawności lub długotrwałą chorobę, mieszkające na terenie Gminy Cegłów.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki oraz audiobooki można zamawiać telefonicznie w godzinach pracy Biblioteki: od poniedziałku do piątku  11.00-19.00 i soboty 8.00-15.00; tel. 25 757 01 81.
 4. Zamówione książki będą dostarczane będą do domów Czytelników przez pracowników Biblioteki.
 5. Przy zapisie czytelnik powinien:

-  okazać dowód osobisty

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 1. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy wypełnić zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Książki zostaną dostarczone przy kolejnej wizycie.
 2. Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 3. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

§2

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 

 1. Czytelnik jednorazowo  może wypożyczyć 5 woluminów książek i 3 audiobooki.
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
 3. Usługa obejmuje wyłącznie książki i audiobooki będące własnością Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 6. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

 

 

§3

Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
 2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi lub wolontariuszowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
 4. Wysokość odszkodowania ustalają bibliotekarze, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 5. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 6. Czytelnik może odkupić we własnym zakresie egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki.
 7. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 

 

§4

Postanowienia końcowe

 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiedzialni za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora GBP-K w Cegłowie.
 3. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

 

Wyszukiwarka w katalogu online


 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

VIDEO