Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminna Biblioteka Publiczna

Cegłów, ul. Piłsudskiego 22,

05-319 Cegłów

 

tel. 25 757 01 81, www: bibliotekaceglow.pl

e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl

 

  Cegłów, dnia 17 lipca 2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na

Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z urządzeniami do siłowni zewnętrznej   

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   37.00.00.00-8.  

 

 

 1. Zamawiający informuje, że w  prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Grupa MC Sp. z o.o.

ul. VII Poprzeczna 11

04-615 Warszawa

 

za oferowaną cenę  brutto: 86 188,56  (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 56/100).   

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

lp

nazwa wykonawcy

cena                                brutto

kryterium cena              ilość pkt.

suma

pkt.

1.

Ciepły Dom Włodarski Tadeusz

ul. Gajowa 2, 05-091 Ząbki

107 457,72

         80,21

80,21

2.

 

 

LOGOS Joanna Smolaga

ul. Rumiana 2, 02-956 Warszawa

 

100 739,46

 

          85,56

 

      85,56

3.

Grupa MC Sp. z o.o.

Ul. VII Poprzeczna 11

            04-615 Warszawa

 

 86 188,56

 

     100,00

 

 100,00

           
 

 

 1. Zamawiający informuje, że w  prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Zamawiający informuje, że w  prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców.
 3. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawca  nastąpi w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.

 

 


                                                                                                                     

 

 

    Cegłów, dnia 17 lipca 2017r.

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI   OTWARCIA  OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z urządzeniami do siłowni zewnętrznej   

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8.  

 

                                   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                   Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 95 000,00zł. brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).   

Informuję, że w dniu 17 lipca 2017r. o godz. 1130 w budynku Biblioteki Publicznej w Cegłowie przy ul. Piłsudskiego 22 odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

VAT

%

Cena oferty

brutto

tel/fax

email

 1.  

Ciepły Dom Włodarski Tadeusz

ul. Gajowa 2, 05-091 Ząbki

23

107 457,72

601-350-536

wlodarski.tadeusz@gmail.com

 1.  

LOGOS Joanna Smolaga

ul. Rumiana 2, 02-956 Warszawa

23

100 739,46

668-294-833

22/885-43-27

j.smolaga@logosplacezabaw.pl

 1.  

Grupa MC Sp. z o.o.

Ul. VII Poprzeczna 11

04-615 Warszawa

23

86 188,56

501-641-138

igormatracki@wp.pl

 

 

 

Sporządził:

Mirosław Gąsiorowski


Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie, zaprasza do składania ofert na:
Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z urządzeniami do siłowni zewnętrznej .

Załączniki:

ogloszenie_o_wyborze_oferty

Utworzono dnia 19.07.2017, 13:32

informacja_z_otwarcia

Utworzono dnia 18.07.2017, 20:14

Załącznik

Utworzono dnia 10.07.2017, 10:17

Załącznik

Utworzono dnia 10.07.2017, 10:17

Informacje

Liczba wyświetleń: 1259
Utworzono dnia: 10.07.2017
Dokument wprowadził:
Małgorzata Śluzek

Historia publikacji

 • 19.07.2017 13:32, Administrator
  Dodanie załącznika: ogloszenie_o_wyborze_oferty
 • 19.07.2017 13:31, Administrator
  Edycja strony: ZAPYTANIE OFERTOWE
 • 18.07.2017 20:14, Administrator
  Dodanie załącznika: informacja_z_otwarcia