Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka w Cegłowie

Sprawozdania

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE W 2017 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu mińskiego. Wypełniając działania statutowe służy mieszkańcom gminy Cegłów upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-oświatową. Do końca 2017 r. funkcjonowała jako Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie.

LOKAL:

GBP, od 2006 r., mieści się w Cegłowie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 22. W 2017 r. budynek biblioteki został rozbudowany do 372 m2 (ze 130 m2 powierzchni użytkowej). Fundusze na projekt „Rozbudowa i przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie” pozyskano z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020, w wysokości 1 823 088 zł. Aby zrealizować ten projekt Gmina Cegłów przekazała na własność bibliotece działkę nr 180, na której stoi obecny budynek, oraz dokupiona została sąsiednia działka nr 179. Inwestycja objęła remont i przebudowę dotychczasowych pomieszczeń biblioteki oraz dobudowę budynku bliźniaczego połączonych łącznikiem. Ponadto: zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie tarasu z kostki brukowej. W rozbudowanym budynku znalazła miejsce: przestronna i widna wypożyczalnia książek, kącik zabawowo-czytelniczy dla dzieci, czytelnia prasowa oraz internetowa, a także sala do organizacji spotkań i imprez czytelniczych. Nowatorskim rozwiązaniem jest umieszczona przy frontowym wejściu wrzutnia na książki, która umożliwia zwrot książek poza godzinami pracy biblioteki.

Projekt rozbudowy zawierał także zagospodarowanie działek należących do biblioteki. Powstała czytelnia letnia, taras historyczno-dydaktyczny zwieńczony wydzieloną sceną, która może być też wykorzystana jako plenerowa szachownica. Ponadto powstał plac zabaw dla dzieci i plenerowa siłownia. Wszystko to połączone zostało chodnikiem z kostki brukowej, dającym wygodny dostęp zarówno od ulicy Piłsudskiego, jak i ul. Oczki.

Godziny otwarcia biblioteki: dostosowane są do potrzeb mieszkańców, szczególnie tych uczących się i pracujących:

 • Pn. – pt.    11.00 - 19.00
 • Sob.             8.00 - 15.00

W 2017 r. biblioteka była zamknięta w powodu remontu w okresie 23.X -30.XI, a do końca roku dostęp dla czytelników był utrudniony.

PRACOWNICY:

W 2017 r. do gromadzenia, opracowania i udostępniania książek, prowadzenia czytelni internetowej oraz działalności kulturalno-oświatowej, zatrudnione były dwie osoby na pełnych etatach. Obowiązki dyrektora pełnił pracownik biblioteki – Małgorzata Śluzek. Na stanowisku bibliotekarza zatrudniona była Anna Gałązka. Ponadto pracowała: na 1/8 etatu księgowa i na ½ etatu – sprzątaczka.

FINANSE:

W 2017 r. zrealizowano budżet w wysokości 2 240 334 zł, z czego:

 • 407 792 zł – to dotacja organizatora, w tym:
 • 240 357 zł na działalność bieżącą
 •     8 000 zł – dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości książkowych
 •     1 454 zł – środki wypracowane przez bibliotekę (kiermasze, usługi ksero)
 • 1 823 088 zł – to dotacja z MKiDN na rozbudowę biblioteki

KSIĘGOZBIÓR:

Na koniec 2017 r. księgozbiór biblioteki wynosił 28532 pozycje książkowe i 151 audiobooków. W ciągu roku zwiększył się o 1187 książek o wartości 23 193,87 zł  i 151 audiobooków o wartości 3414,63 zł. (łącznie 1338 pozycje o wartości 26608,50 zł). Wskaźnik zakupu nowości na 100 mieszkańców wyniósł 19,2 %. Wśród wpływów:

 • 151 audiobooków (o wartości 3414,63 zł)
 • 172 – to dary (o wartości 1608,49 zł)
 • 1015 – książek pochodziło z zakupu:
 • 653 wol.  (za 13585,38 zł) ze środków organizatora
 • 362 wol. (za 8 000 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, koordynowanego przez Bibliotekę Narodową.

Dary książkowe pochodziły od osób prywatnych, ale też zostały pozyskane dzięki akcji Wydawnictwa Agora „Paczka Literacka” oraz z projektu „Bajki bez barier” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Struktura wpływów:

 • 720 pozycji – lit. piękna dla dorosłych (54%)
 • 276 pozycji – lit. dla dzieci i młodzieży (21%)
 • 191 pozycji – lit. niebeletrystyczna (14%)
 • 151 audiobooków (11%)

Ponadto biblioteka oferowała 21 tytułów prasowych, w tym 16 w prenumeracie.

CZYTELNICY:  

Użytkownicy usług bibliotecznych to przede wszystkim czytelnicy korzystający ze zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism, informacji, zbiorów nietekstowych oraz czytelni internetowej. Do końca 2017 roku zarejestrowaliśmy 1029 czytelników, co stanowi 16,93% na 100 mieszkańców. Odnotowano spadek liczby czytelników spowodowany blisko półtoramiesięcznym zamknięciem biblioteki.

Struktura czytelników wg wieku:

 • Do 5 lat – 17 (1,7%)
 • 6-12 lat – 130  (12,6%)
 • 13-19 lat  – 172  (16,7%)
 • 20 – 44 lat  – 383  (37,2%)
 • 45 - 60 lat  – 182  (17,7%)
 • Pow. 60 lat – 145  (14,1%)

Struktura czytelników wg zajęcia:

 • Osoby uczące się: 371  (36,1%):
 • Osoby pracujące: 458 (44,5%):
 • Pozostali (dzieci poniżej 6 lat, nie zatrudnieni, emeryci i renciści): 200 (19,4%)

WYPOŻYCZENIA:

W 2017 r. biblioteka odnotowała ogółem 12736 odwiedzin (w wypożyczalni, czytelni i czytelni internetowej). Nasi czytelnicy wypożyczyli 19143 książki i 611 czasopism. Struktura wypożyczeń:

 • Lit. dla dorosłych – 14301 (74,7%)
 • Lit. dla dzieci i mł. – 2920 (15,3%)
 • Lit. niebeletrystyczna – 1922 (10%)

Największą popularnością wśród literatury dla dorosłych cieszyły się: współczesne powieści obyczajowe polskich autorów, powieści kryminalne, sensacyjne                         i fantastyczne. Dzieci i młodzież wypożyczała głównie lektury, powieści przygodowe     i obyczajowe dla młodzieży. Wśród literatury niebeletrystycznej najchętniej wypożyczano reportaże, pozycje historyczne i podróżnicze.

CZYTELNIA:

W 2017 r. z czytelni na miejscu skorzystało 3234 osób, którym udostępniono 2906 pozycji książkowych i 1367 czasopisma.

CZYTELNIA INTERNETOWA:

W bibliotece działa czytelnia internetowa dostępna bezpłatnie dla wszystkich chętnych. W ramach Lokalnego Centrum Kompetencji, posiadamy 5 komputerów z dostępem do Internetu. W 2017 r. z czytelni skorzystało 851 użytkowników.

Rok 2017 był trudnym rokiem dla naszej biblioteki ze względu na remont i rozbudowę. Związane z tym zamknięcia i ograniczenia w dostępie do biblioteki skutkowały niewielkimi spadkami w liczbie czytelników, wypożyczeń i wykorzystania czytelni. Mimo to wskaźniki w przeliczeniu na 100 mieszkańców plasują nas wysoko w powiecie mińskim.

INNE USŁUGI BIBLIOTECZNE:

 • Punkt informacji bibliotecznej - personel biblioteczny służy fachową pomocą z różnych dziedzin wiedzy, udzielamy informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych bezpośrednio i telefonicznie.
 • Punkt usług ksero i wydruku - biblioteka oferuje usługi ksero, wydruku i skanu.
 • Bookcrossing „Weź, przeczytaj, podaj dalej” - niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.
 • Powiadamianie sms – o czekających rezerwacjach, przetrzymanych książkach.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA i informacyjna jest - obok promocji czytelnictwa – podstawą działalności biblioteki. W 2017 roku była ona dość ograniczona ze względu na trudności lokalowe. Mimo to przeprowadzono szereg zajęć i spotkań dla szerokiego kręgu czytelników, w których wzięło udział ponad 760 uczestników.

 • Finał konkursu „Czytelnik Roku 2016”
 • Spotkania dla dzieci „Baśniowe Popołudnie” w każdą ostatnią sobotę miesiąca
 • Zajęcia nt. Historii Cegłowa dla miejscowych klas O
 • Wakacyjne zajęcia dla grup kolonijnych z Cegłowa i Wiciejowa „Biblioteczny escape room” i „Wakacyjne podróże z Feliksem”
 • Całoroczne spotkania dla dzieci w formie wycieczek do biblioteki połączonych z zajęciami
 • Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przeprowadzono zajęcia dla dzieci ze wszystkich placówek oświatowych publicznych i prywatnych na terenie gminy (w Piasecznie, Podcierniu, Wiciejowie i Cegłowie)
 • W maju zorganizowany został plener malarski „Wiosenne barwy Cegłowa”
 • 2 konkursy recytatorskie: im. Kornela Makuszyńskiego i Warszawska Syrenka
 • Konkurs literacki „Jestem stąd”
 • 2 spotkania z cyklu „Ludzie z pasją”: z Bożeną Abratowską oraz Beatą i Wiktorem Guściorami 
 • 6 spotkań Koła Literackiego, których tematami było m.in.: Kresy Rzeczpospolitej, Uliczkami Lwowa przez wieki, Życie i twórczość Józefa Conrada Korzeniowskiego
 • Biblioteka, wspólnie z KKZ, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie Wesela S. Wyspiańskiego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działalno?ć biblioteki w 2014 roku:

DANE STATYSTYCZNE
Biblioteka ma 25.736 ksi?żek. W 2014 r. przybyło 920, z tego 831 – zakupiono, pozostałe to dary od czytelników. Na ksi?żki wydano 19.116 zł, w tym 6.600 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej.
W minionym roku 1.167 czytelników wypożyczyło 21.556 ksi?żek i 775 czasopism. Ponadto czytelnicy korzystaj? z ksi?żek, czasopism i komputerów na miejscu.
Przy bibliotece działa koło literackie, które spotyka się 1 w miesi?cu.
Biblioteka zorganizowała następuj?ce imprezy:
• konkurs „Czytelnik Roku”
• konkurs „Warszawska Syrenka”
• zajęcia literackie z klas? „O”
• zajęcia dla przedszkolaków: czytanie bajek i ćwiczenia manualne
• 3 spektakle dla najmłodszych: przedstawienie edukacyjne „Eko Bartek”, „Król zwierz?t” oraz „Pinokio” w wykonaniu krakowskiego teatru (z projektu)
• recital aktora Jacka Kawalca (z projektu)
• spektakle: „Zemsta” i „Pierwsza lepsza” dla dorosłych w wykonaniu Teatru Parabuch (z projektu)
• Zlot Krasomówców Wschodniego Mazowsza
• czytanie trylogii Sienkiewicza
• warsztaty aktorskie z Mart? Chodorowsk?, taneczne i plastyczne (z projektu)
• wizyta w Grabowcu
• zajęcia dziennikarskie dla uczestników kolonii
• wycieczka do Jeruzala na plan Rancza oraz tam zajęcia z dziećmi z Jeruzala
• współorganizacja wielkopostnego spotkania literacko-muzycznego
• współorganizacja Festynu Sójka Mazowiecka
• występ kabaretu HRABI (z projektu)
• wydanie ksi?żek: Cegłów dawniej i dzi?, Gmina Cegłów: przewodnik encyklopedyczny (z projektu)
• udział w II Targach Regionalistów

• Biblioteka zrealizowała 4 projekty i otrzymała ł?cznie 116.024 zł
 Zakup ksi?żek: 6.600 zł
 Animacja kulturalna mieszkańców gminy: 29.600 zł
 Wydanie 2. ksi?żek: 79.824 zł
Działalno?ć biblioteki w 2013 roku:

DANE STATYSTYCZNE
W bibliotece nadal pracuj? 2 bibliotekarki oraz sprz?taczka na 1/2 etatu.

KSIĘGOZBIÓR:

Biblioteka liczy 25.437 wol.

W 2013 r. przybyło 1053 wol. (w tym dary 107 wol.)
Zakupiono 946 wol., w tym z dotacji 6.500 zł (330 wol.)

CZYTELNICY – 1.166 osób (o 54 wzrost)

WYPOŻYCZENIA:
Do domu wypożyczono 21.510 ksi?żek (wzrost o 640) i 964 czasopism (spadek o 183).
Na miejscu udostępniono 1.287 ksi?żek i 2.203 czasopism.
Lb. osób korzystaj?cych z komputera: 2.509 (wzrost o 1320)
Biblioteka prowadzi witrynę internetow? z katalogiem ksi?żek on-line oraz REGINALIA z katalogiem on-line, posiadaj?cym zasoby cyfrowe - nowo?ć w Polsce.
Biblioteka redaguje pismo „Cegiełka”.

DZIAŁALNO?Ć KULTURALNO-O?WIATOWA:


Konkursy: 3 szt.; 25 uczestników
- styczeń: podsumowanie konkursu „Czytelnik Roku 2013” – 10 os.
- 18 marca – recytatorski Warszawska Syrenka – 8 os.
- 13 paĽdziernika : Konkurs na plakat powstańczy – 7 os.
Zajęcia: 17 szt.; 340 uczestników,
-Literackie: 7 szt.; 131 os.
-Edukacyjne: 10 szt. ; 169 os.
- 23 marca – warsztaty plastyczne „Cegłowensis” – 5 os.
- 23 kwietnia - Międzynarodowe ?więto Ksi?żki - 2 grupy klas "0" - 34 os.
- Maj - Zajęcia regionalne: 6 grup – 137 osoby
- 27 maja – 2 razy: zajęcia literackie, czytanie opowiadań i praca w zespole, dla starszych - głównie opowie?ci dotycz?ce regionu (w Jeruzalu) - 70 os.
- Lipiec – 3-krotne zajęcia teatralne z zespołem „Zorza’ – 9 ucz. = 27 os.
- Lipiec - 3-krotne zajęcia literackie z zespołem „Zorza’ – 9 ucz. = 27 os.

Spotkania Koła Literackiego: 9 szt. – 83 uczestników
1. 28 stycznia - Imieniny wieszcza Adama Mickiewicza – 8 os.
2. 25 luty – Powstanie Styczniowe: przebieg i dowódcy -10 os.
3. 26 marca - Powstanie Styczniowe w literaturze i malarstwie – 9 os.
4. 29 kwietnia - Rok Juliana Tuwima -11 os.
5. 27 maja – Pocz?tki chrze?cijaństwa – 8 os.
6. 24 czerwca – Rozwój chrze?cijaństwa – 7 os.
7. 30 wrze?nia – Kultura Francji i Hiszpanii – prezentacje - 10 os.
8. 28 paĽdziernika – Najważniejsze aspekty chrze?cijaństwa – 8 os.
9. 25 listopada – Powstanie Styczniowe na w naszym regionie – 12 os.
6 wrze?nia – Narodowe czytanie Fredry: czytało 6 osób, słuchaczy ok. 80 os.
Spotkania autorskie: 3 spotkania; 220 uczestników
- 5 kwietnia – spotkanie z aktorem Mateuszem Rusinem – 200 os.
- 13 maja - Spotkanie autorskie – Stanisława Gujska - 10 os.
- 14 maja - Spotkanie autorskie - dziennikarz, poeta Rafał Lasota - 10 os.
Wystawy: 3 szt.
- 26 maja - fotograficzna: Dawny Cegłów
- Maj – fotograficzna: Z życia biblioteki i działalno?ć kulturalna
- 13.10. – Powstanie Styczniowe w malarstwie i na ziemi cegłowskiej
Inne: 8 szt.; 960 uczestników
1. 2 marca - kabaret Artur Andrus -200 osób
2. 17 marca – wieczór poetycko-muzyczny - wyst?pili: dzieci, Emilia Gromulska i „Zorza’ – 40 os.
3. 27 marca – ?więto teatru: Przegl?d teatrzyków – 300 os.
4. 26 maja – odjazdowy Bibliotekarz – 70 os.
5. 17 lipca – wycieczka z dziećmi i młodzież? do Jeruzala „?ladami Rancza” – 70 os.
6. 13 paĽdziernika – Piknik Historyczny: wystawa, konkurs na plakat (7 os.) i rekonstrukcja – 150 os.
7. 27 paĽdziernika – udział w po?więceniu Krzyża Powstańczego w Kuflewie – biblioteka przygotowała prezentacje o Powstaniu Styczniowym – 50 os.
8. 23 listopada – aktywny udział w I Targach Regionalistów – 80 os.
PODSUMOWANIE:
- literackie: 17 szt. / 456 uczestników
- edukacyjne: 24 szt. / 1212 uczestników
- wystawy : 3 szt.Działalno?ć biblioteki w 2012 roku:
DANE STATYSTYCZNE
KSIĘGOZBIÓR:
Biblioteka liczy 24.745 wol.
W 2012 r. przybyło 979 wol. (w tym dary 68 wol. za 553,00 zł)
Zakupiono 911 wol. na kwotę 20.293,21 zł, w tym z dotacji 6.000 zł (304 wol.)
CZYTELNICY – 1.112 osób (o 36 wzrost)
WYPOZYCZENIA:
Do domu wypożyczono 20.870 ksi?żek (wzrost o 781) i 1.147 czasopism (wzrost o 76).
Na miejscu udostępniono 1.416 ksi?żek (wzrost o 280) i 2.176 czasopism (spadek o 6).
Lb. osób korzystaj?cych z komputera: 1.189 (spadek o 606)
Biblioteka prowadzi witrynę internetow? z katalogiem ksi?żek on-line oraz REGINALIA z katalogiem on-line, posiadaj?cym zasoby cyfrowe.
Biblioteka redaguje pismo „Cegiełka”.
DZIAŁALNO?Ć KULTURALNO-O?WIATOWA:
 10 spotkań koła literackiego
 4 warsztaty artystyczne
 3 konkursy recytatorskie
 ?więto teatru: przegl?d szkolnych teatrzyków
 2 występy profesjonalnego teatru (Cegłów i Wiciejów)
 wystawa malarstwa Lecha Żurkowskiego oraz występy artystyczne
 wystawa fotograficzna „Magiczny Cegłów” Joanny Suszyńskiej
 4 zajęcia z regionalizmu „Etnografia gminy” dla gimnazjalistów z Cegłowa, Mińska mazowieckiego oraz dorosłych
 współorganizacja festynu „Sójka Mazowiecka” i dożynek
 2-krotna projekcja filmu „Harcerze z Cegłowa” w Jeruzalu
 projekcja filmu „Harcerze z Cegłowa” w Klubie Historycznym przy IPN w Warszawie
 zajęcia literacko-artystyczne dla przedszkolaków w Cegłowie.
Biblioteka zrealizowała 3 wnioski i otrzymała ł?cznie 34.200 zł


Działalno?ć biblioteki w 2011 roku:
CZYTELNICY
W 2011 roku było aktywnych 1076 czytelników, w tym do 15 lat - 241

WYPOŻYCZENIA
Liczba odwiedzin w wypożyczalni: 10.078 osób
Liczba wypożyczonych ksi?żek: 20.089 wol.
Liczba wypożyczonych czasopism: 1.071 szt.

CZYTELNIA
Z czytelni skorzystało: 1.145 osób, z czytelni internetowej: 1.895 osób.
W czytelni udostępniono: 1.136 ksi?żek i 2.182 czasopism.

PRACE WARSZTATOWE
Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana. Ksi?żki s? okodowane, czytelnicy maj? karty biblioteczne, co pozwala na monitorowanie w domu swoich wypożyczeń i rezerwację ksi?żek przez Internet.
Biblioteka gromadzi, opracowuje „Regionalia” – w bazie komputerowej jest ponad 1717 opisów: ksi?żki, rozdziały, broszury, artykuły i inne.
Strona biblioteki zawiera informacje dot. biblioteki, gminy, aktywno?ci mieszkańców, aktualnych wydarzeń i ma katalog on-line.

Działalno?ć kulturalno-o?wiatowa
Konkursy:
- 3 recytatorskie: Makuszyńskiego, Chełmońska i Warszawska Syrenka
- Gminny Przegl?d Teatrów
- konkurs literacki
- „Czytelnik Roku” – 16 osób nagrodzono.

Spotkania i wieczory literackie: (10) –
przy bibliotece działa koło literackie, które spotyka się zwykle raz w miesi?cu – s? pogadanki, prezentacje multimedialne i recytacje poezji oraz dyskusje.
Spotkania autorskie - 6 spotkań:
- Artur Andrus.
- Małgorzata Gutowska-Adamczyk.
- Katarzyna Żak - aktorka.
- Barbara Rybałtowska.
- Anna Onichimowska.
- Paweł Beręsewicz.
Zajęcia::
– zajęcia literackie z „zerówkami” z Cegłowa (dwie grupy) – z okazji ?więta ksi?żki
- zajęcia artystyczne z wycinanki z Lechem Żurkowskim
- zajęcia filmowe, poł?czone z prezentacj? filmu "Harcerze z Cegłowa"
Wystawy:
- fotografii i dokumnetów "Czas wojny"
- fotograficzna „Cegłów dawniej”
Inne:
- impreza z okazji Dnia Teatru: finał przegl?du, występ aktorki
- festyn „Sójka Mazowiecka”
- opracowanie folderu „Gmina Cegłów”

>hr>
Działalno?ć biblioteki w 2010 roku:
CZYTELNICY
W 2010 roku było aktywnych 1064 czytelników, w tym do 15 lat - 230
WYPOŻYCZENIA
Liczba odwiedzin w wypożyczalni: 9.495 osób
Liczba wypożyczonych ksi?żek: 18.527 wol.
Liczba wypożyczonych czasopism: 1.011 szt.
CZYTELNIA
Z czytelni skorzystało: 887 osób, z czytelni internetowej: 6.340 osób.
W czytelni udostępniono: 1.158 ksi?żek i 1.058 czasopism, udzielono 6.969 informacji.
PRACE WARSZTATOWE
Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana - od sierpnia ma nowy program MATEUSZ. Ksi?żki s? okodowane, czytelnicy maj? karty biblioteczne, co pozwala na monitorowanie w domu swoich wypożyczeń i rezerwację ksi?żek przez Internet.
Biblioteka gromadzi, opracowuje „Regionalia” – w bazie komputerowej jest ponad 1400 opisów: ksi?żki, rozdziały, broszury, artykuły i inne.
Strona biblioteki zawiera informacje dot. biblioteki, gminy, aktywno?ci mieszkańców, aktualnych wydarzeń i ma katalog on-line.

Działalno?ć kulturalno-o?wiatowa
Konkursy:
- 3 recytatorskie: Makuszyńskiego, Chełmońska i Warszawska Syrenka
- Gminny Przegl?d Teatrów
- udział 4 czytelników w konkursie „Powiat miński w literę ujęty” – 3 laureatów.
- konkurs na stoisko rękodzielnicze
- „Czytelnik Roku” – 16 osób nagrodzono.
Spotkania i wieczory literackie: (10) –
przy bibliotece działa koło literackie, które spotyka się zwykle raz w miesi?cu – s? pogadanki, prezentacje multimedialne i recytacje poezji oraz dyskusje.
Spotkania autorskie
- 2 spotkania z pisark?, Izabell? Klebańsk? w Cegłowie i Podcierniu.
- spotkanie z aktork?, Elżbiet? Romanowsk?.
Lekcje literackie:
– zajęcia literackie z „zerówkami” z Cegłowa (dwie grupy) – z okazji ?więta ksi?żki
- „Tradycje Bożonarodzeniowe” i konkurs dla przedszkolaków z Cegłowa.
Wystawy:
- malarstwa Franciszka Ma?luszczaka
- fotograficzna „Z życia biblioteki”
Inne:
- impreza z okazji Dnia Teatru: finał przegl?du, występ aktorki
- wizyta Teatru „Wariacja” z Warszawy: 2 spektakle dla najmłodszych „Słowik”
- festyn „Sójka Mazowiecka”
- realizacja filmu „Harcerze z Cegłowa”
- prezentacje filmu w: Mińsku Mazowieckim, 2 razy w Cegłowie, Podcierniu, Mieni i Piasecznie.
- wydanie ksi?żki „Cegłów-Mrozy”
- wydanie ksi?żki „Cegłów na Mazowszu”

>hr>
Działalno?ć biblioteki w 2009 roku:


Liczba czytelników : 1.062 ; Liczba wypożyczonych ksi?żek: 18.444 oraz 1.267 czasopism

 

Praca kulturalno-o?wiatowa:

 

Styczeń – podsumowanie konkursu „Czytelnicy Roku” – 20 osób nagrodzono
13.02 – zajęcia z wychowania regionalnego dla uczniów z SP w Piasecznie
24.02 – spotkanie koła literackiego: „Listy, toasty, życzenia”
16.03 – współorganizacja premiery filmu „Creatyvnych” w Mińsku Maz.
26.03 – przygotowanie prezentacji na spotkanie aktywizuj?ce w Podcierniu
30.03 – ?więto teatru – gminny przegl?d małych form teatralnych. Go?ciem był Jacek Kawalec
03.04 –warszawski teatr dla najmłodszych – „Udany spacer” z Laur? Ł?cz
23.04 – zajęcia literackie z okazji ?więta ksi?żki - dla dwóch „zerówek” z Cegłowa
28.04 – spotkanie koła literackiego: „3 Maja 1791”
03.05 – współpraca przy uroczysto?ci 3 Maja
Maj – konkurs na ex libris biblioteki
08.05 – konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego (21 os.)
08.05 – pokaz filmu Creatyvnych „5. Koło u wozu”
13.05 – spotkanie autorskie dla gimnazjalistów z Ew? Nowak
14.05 – dwa spotkania autorskie dla dzieci z M. Strękowsk? –Zaremba
17.05 – festyn biblioteczny – zakończenie tygodnia bibliotek
26.05 – spotkanie z pisarzem J. Krasndębskim dla gimnazjalistów
31.05 – współudział w festynie rodzinnym w Podcierniu
09.06 – czytelnicy laureatami w powiatowym konkursie literackim
Czerwiec – praca nad folderem „Gmina Cegłów”
05.07 – wystawa malarstwa Ryszarda Rechnio
12.07 – organizacja wizyty Radia Dla Ciebie w Cegłowie
29 lipca - wizyta grupy PTTK w bibliotece
09.08 – Festyn SÓJKA MAZOWIECKA
28.08 – czytelnicy na wystawie sztuki w Halinowie
30.08 – udział w dożynkach w Pełczance
02.10 – konkurs recytatorski im. M. Chełmońskiej (16 os.)
20.10 – koło literackie: „Droga do niepodległo?ci”
27.10 – organizacja konkursu powiatowego: „Osobowo?ć powiatu”
24.11 – spotkanie koła literackiego: „Pożegnali?my lato” 9 grudnia – spotkanie autorskie z Mari? Czubaszek
11 grudnia – dwa spektakle warszawskiego teatru: „Mama ?więtego Mikołaja”
29.12 – spotkanie koła literackiego: „Tradycje ?wi?teczne”

Działalno?ć biblioteki w 2008 roku:


Liczba czytelników : 1.235 ; Liczba odwiedzin: 11.230 ; Liczba wypożyczeń: 20.443

 

Praca z czytelnikiem:
Od 25 marca 2008 r. biblioteka ma własn? stronę internetow?, w której s? wszystkie dane dotycz?ce biblioteki, najważniejsze informacje dot. gminy oraz twórczo?ć mieszkańców i wydarzenia. Od niedawna jest internetowy katalog ksi?żek. Uporz?dkowane i opracowane s? tzw. regionalia, czyli dokumenty życia społecznego. Większo?ć jest już wpisana do komputerowego katalogu: bibliografia regionalna. Zamieszczona jest również w Internecie. S? to ksi?żki, rozdziały z ksi?żek, broszury, artykuły o gminie, zdjęcia i dokumenty (oryginalne lub kopie).
Odbywaj? się cykliczne spotkania koła literackiego pod kierunkiem Marii Osińskiej (1 raz w miesi?cu). Tematem dyskusji s? zagadnienia regionalne, okoliczno?ciowe, pisarze i poeci.
23 i 25.04. - z okazji ?więta ksi?żki: zajęcia literackie z dziećmi: klasy zerowe.
Wydanie ksi?żki z okazji Dnia Dziecka: Cegłów w prozie i poezji, w której jest twórczo?ć dzieci i młodzieży.
Zorganizowanie wycieczki rowerowej dla młodzieży na plan serialu Ranczo.
Czynny udział młodzieży w serialu „Ranczo” – 20 osób grało w kilkunastu scenach.
Współpraca z kołem gospodyń wiejskich i kołem emerytów: pomoc w promowaniu potraw regionalnych i malarstwa (festyny w Jeruzalu i Mrozach)
Wydanie kompletu widokówek Gmina Cegłów w grafice, czyli rysunki Mirosława Chylińskiego i laureatów konkursu plastycznego.

 

Konkursy

• luty - „Piórem i pędzlem o Cegłowie”
kat. literacka - I miejsca: Klaudia Chmielewska i Paulina Staniszewska
kat. plastyczna - I miejsce: Anna Nurzyńska
• kwiecień/maj - konkurs na scenariusz filmowy – wygrała Magda Stelmaszczyk z Podciernia
• 26.03 - konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” – Marzena AraĽna, ucz. gimnazjum w Cegłowie zdobyła I miejsce w powiatowych eliminacjach konkursu.
• 05.05 - Konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego - Konrad Czerwiński zdobył I miejsce w eliminacjach powiatowych i II w centralnych w Siedlcach
• Maj - konkurs literacki „Napiszę wiersz” – 80 uczestników. Laureaci: Paulina Staniszewska i Adam Korzeń.
• 10.08 - konkurs piosenki ludowej dla zespołów kół gospodyń wiejskich- I miejsce zdobył zespół „Podciernianki”
• 22.09 - konkurs recytatorski im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej – I miejsce i nagrodę wnuka poetki zdobyła Martyna Reperowicz, II miejsce: Konrad Czerwiński.
• 27.10 – udział 4. osób w I Festiwalu Muzyki i Piosenki Filmowej. Karol Pi?tkowski zdobył III miejsce, Agnieszka Jendreas II miejsce.
• Listopad - konkurs „Moje ulubione miejsce w gminie” – rysunek, grafika – (30 os.) laureatka: Kasia Bartczak

Spotkania autorskie:

 06.03 – Spotkanie z Krystyn? Gucewicz - dziennikarka, pisarka, scenarzystka
 19.05 – spotkanie z Ew? Chotomsk? dla najmłodszych
 30.09 – spotkanie ze Stanisław? Gujsk? dla koła literackiego i dzieci pisz?cych wiersze.
 20.10 – spotkanie z reżyserem, Wojciechem Adamczykiem
 23.10 – spotkanie z Ew? Nowak dla gimnazjalistów
 21.11 – spotkanie z rysownikiem, Edwardem Lutczynem

Wystawy:

• Autorzy naszego powiatu
• wystawa prac „Cegłów w prozie i poezji”
• wystawa najciekawszych wierszy
• Powiat na wystawie – współpraca w zorganizowaniu tej wystawy i oprowadzanie trzech klas gimnazjalnych
• wyjazd z uczniami z Podciernia do Izby Regionalnej w Mrozach i przeprowadzenie tam regionalnej lekcji historii.
• Wystawa malarstwa Mirosława Chylińskiego
• „Moje ulubione miejsce w gminie Cegłów” – wystawa pokonkursowa.

Imprezy inne:

 03.05 – biblioteka zaprezentowała film dokumentalny o Bronisławie Kurku z Kiczek.
 12.05 – zorganizowanie wycieczki dla emerytów do skansenu w Suchej.
 15.06 – zorganizowanie programu artystycznego podczas kolarstwa MTB w Mieni.
 10.08 – zorganizowanie festynu „Sójka Mazowiecka”. W programie: występy uczniów z naszej gminy, zaproszonych z s?siedniej: Kuba Bajszczak i Kinga Szaniawska, laureatów konkursu piosenki ludowej, Biesiady Polskiej, zespołu z Ukrainy oraz zespołu „Kwiaty”.
 20.10 – wieczór filmowy z udziałem reżysera, Wojciecha Adamczyka.
 11.11 – akademia „Droga do Niepodległo?ci” – występ artystów scen warszawskich
 22.11 – występ Kabaretu Młodych Panów
 Strona internetowa biblioteki (www.bibliotekaceglow.pl) – działa od 20 marca 2008 – do 31.12.08 było ok. 35 tys. unikalnych wizyt.

 


Działalno?ć biblioteki w 2007 roku:

 

Biblioteka jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalno?ci? ?ci?le zwi?zan? z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, prowadzi działalno?ć informacyjn? i kulturaln? zwi?zan? z popularyzacj? ksi?żki i czytelnictwa. Organizuje wystawy i wystawki, spotkania autorskie, konkursy, wieczory literackie, gło?ne czytanie dla najmłodszych czytelników.

Konkursy:

 • recytatorski „Warszawska Syrenka” – 17 osób

 • recytatorski im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej – 13 osób

wystawy i gazetki:

 • O ks. J. Twardowskim.

 • Wielkanoc u nas i na ?wiecie.  

 • 23 kwietnia- ?wiatowy dzień ksi?żki.      

 • 7-13 maja – tydzień bibliotek pod hasłem „Biblioteka mojego wieku”.

 • Wystawa malarstwa Mirosława Chylińskiego.

 • Powstanie listopadowe w malarstwie.

Lekcje biblioteczne:

 • Cegłów wczoraj i dzi? – IVa  - 20 uczn.

 • Cegłów wczoraj i dzi? – IVb – 20 uczn.

 • Gry i zabawy czytelnicze – spotkanie dla najmłodszych – 9 osób            

 • Wycieczka do biblioteki uczniów klasy III ze SP w Piasecznie – 12 osób  

 • Wycieczka do biblioteki uczniów klasy „O” ze SP w Piasecznie – 11 osób    

 • Wycieczka do biblioteki przedszkolaków z Piaseczna – 12 osób    

Spotkania autorskie:

Małgorzata Gutowska-Adamczyk (pisarka i scenarzystka z Mińska Maz.)

 

Zobacz też wydarzenia      

Wyszukiwarka w katalogu online


 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek     11.00 - 19.00
Wtorek             11.00 - 19.00
Środa               11.00 - 19.00
Czwartek          11.00 - 19.00
Piątek              11.00 - 19.00
Sobota               8.00 - 15.00

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

VIDEO